Kamera wewnątrzustna


Każdy z naszych gabinetów wyposażony jest w kamerę wewnątrzustną , co pozwala pacjentowi na bieżąco śledzić przebieg pracy lekarza .

Kamera wewnątrzustna

Kamera wewnątrzustna